Hotline: 0902317767

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG VỚI HÓA ĐƠN TRÊN 1.000.000 Đ (*)

Chính sách giao nhận và vận chuyển

   a.Phương thức giao hàng:
   → Giao nhận trong nội bộ TP.Hồ Chí Minh
   → Khách hàng chịu phí vận chuyển khi giao nhận ngoài địa phận TP.HCM.
   b.Thời gian giao hàng: Phụ thuộc vào vị trí nhận hàng và vị trí kho lưu trữ hàng hóa của công ty.
   c.Trường hợp phát sinh chậm trể trong việc giao hàng, công ty sẽ liên hệ kịp thời cho khách hàng và đưa ra phương thức giải quyết hài lòng nhất cho khách hàng.